Зелена студія

Зелена студія на Придніпров’ї 7

№7
• природно-заповідний фонд України;
• система Національних парків Канади (порівняльний аналіз):
• природно-заповідні території Подніпров’я (інтерв’ю заст. Голови ОДА);
• екоосвіта і заповідники Криворіжжя.

Хронометраж: 20 хвилин